Start
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18
Pasowanie na ucznia
Pasowanie na ucznia 2019

Kolonie

Szczegółowe informacje dotyczące wypoczynku udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu pod nr tel. 15 87-45-819

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW SZKOLNYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁAŻKU

 

 

     Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam następujący harmonogram odbioru świadectw promocyjnych oraz ukończenia szkoły.

ZADBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM – podczas odbioru świadectw uczniowie przychodzą pojedynczo w MASECZKACH zakrywających USTA oraz NOS i ze swoim DŁUGOPISEM do podpisu dokumentów.

Zasady i harmonogram odbioru świadectw

1. Świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły zostaną rozdane 26.06.2020 r.

2. Odbiór świadectwa będzie możliwy po dokonaniu zwrotu wszystkich wypożyczonych z biblioteki książek.

3. Rodzice zobowiązani są w tym dniu  zapewnić dowóz dziecka do szkoły i bezpieczny powrót do domu ze szkoły.

4. Ze względów bezpieczeństwa rodzice ucznia nie powinni wchodzić do szkoły. Wskazane jest aby oczekiwali na dzieci zachowując bezpieczne odległości poza budynkiem szkoły. Z wyjątkiem sytuacji kiedy to rodzic  odbiera świadectwo w imieniu ucznia.

5. Wychowawcy klas przekażą   uczniom  lub rodzicom świadectwa według harmonogramu przedstawionego poniżej.

6. Uczeń, rodzic  wchodzi do szkoły (konieczna jest maseczka, rękawiczki), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników  szkoły oraz innych uczniów (co najmniej 2 metry). 

7. W czasie pobytu w sali uczeń ma obowiązek   zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą lub materiałem.

8. Uczniowie przestrzegają zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, zachowują w sali odpowiednią odległość od siebie (1,5 m.).

9. Wychowawca przekazuje świadectwo  zachowując odległość, nie podając rąk. Wszystkie czynności wykonuje w maseczce i rękawiczkach.

10. Wszytkie czynności związane z przekazaniem  świadectw muszą odbyć się w jak najkrótszym czasie  bez przemówień, wystąpień i zbędnych ceremonii.

11. Po opuszczeniu budynku szkoły uczniowie nie mogą gromadzić się na jej terenie. Wychodzą głównymi drzwiami pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów lub za zgodą rodziców samodzielnie wracają do domu.

12. W przypadku uczniów klas ósmych do szkoły może wejść maksymalnie trzech rodziców reprezentujących radę rodziców zachowując środki bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki).

13. Uczniowie starają się nie dotykać klamek, ścian oraz innych przedmiotów w budynku szkoły. Wręczanie świadectw odbędzie się na stojąco.

     KLASA

     GODZINA          ODBIORU       ŚWIADECTW

          MIEJSCE
         ODBIORU                    ŚWIADECTW 

        0 - I

      9 00 – 9 30

            Sala nr 2

       II - III

     9 30 – 10 00

            Sala nr 2

       V - VI

    10 00 – 10 30

      Świetlica szkolna

          VII

    10 30 – 10 50

     Świetlica szkolna

         VIII

    11 00 – 11 30

     Świetlica szkolna

 

14. Odebrać świadectwo może tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

15. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych uczeń nie będzie mógł odebrać świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego – 26. 06. 2020 r., będzie mógł je odebrać w późniejszym czasie do 01. 09. 2020 r.

 


Szanowni Państwo,

  zwracamy się z prośbą o pomoc w dotarciu do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej z mniejszych miejscowości, ich rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół z informacją o programie stypendialnym „Klasa” Fundacji BNP Paribas.

  Sytuacja epidemiczna uniemożliwiła nam dotarcie do zdolnych, potrzebujących wsparcia uczniów kończących szkoły podstawowe z informacją o naszym programie. Rekrutacja trwa tylko do 30 czerwca 2020 roku.

  „Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

  OD 2003 ROKU PROGRAM POMÓGŁ BLISKO 770 ABSOLWENTOM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z 350 MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, INWESTUJĄC W ICH EDUKACJĘ 22 MLN ZŁOTYCH. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.

  Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki).

Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

  Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:

                * pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000 mieszkańców,

                * znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),

                * dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5),

                * mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym,

                * otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.

      Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich przesłanie do dyrektorów szkół podstawowych w miejscowościach do 100 000 mieszkańców, nauczycieli tych szkół, rodziców uczniów i w każde miejsce, które według Państwa wiedzy, umożliwi dotarcie z informacją o programie do uczniów, którzy mogliby z niego skorzystać. Zachęcamy także do zamieszczenia informacji na Państwa stronie internetowej i w innych kanałach komunikacji.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja.

W razie pytań zachęcamy kontaktu przez skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub pod nr telefonu +48 22 56 21 902 [1].

Z góry bardzo dziękujemy za pomoc!

Z poważaniem, Zarząd Fundacji BNP Paribas

  Fundacja BNP Paribas, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  nr KRS 0000260224. NIP: 527 25 12 248. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

 


 

Logowanie

Kalendarz

No event in the calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30