ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/201916

     

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019  w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęło się mszą św. odprawioną przez ks. proboszcza Roberta Kusiaka. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły tam nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Na początku głos zabrała dyrektor szkoły pani  Bożena Jaworska, która powitała wójta gminy p. Henryka Michałka, skarbnika gminy p. Emilię Skrzypek, przewodniczącą Rady Rodziców p. Annę Koguc, ucznów, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i wszystkich zebranych na uroczystości a następnie podsumowała miniony rok szkolny, podkreśliła twórczą i owocną pracę wszystkich uczniów, szczególnie tegorocznych absolwentów. Podziękowała nauczycielom, za ich trud, poświęcenie i wysiłek, dzięki któremu uczniowie mogli osiągnąć tak zadowalające wyniki. Słowa uznania skierowała także do rodziców, których wyjątkowa postawa, poczucie odpowiedzialności za dziecko, przyczyniły się do ich sukcesu. Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim rodzicom na czele z przewodniczącą Rady Rodziców panią Anna Koguc za owocną współpracę w minionym roku szkolnym. Później Pani Dyrektor z wójtem gminy, wręczali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, stu procentową frekwencję i podziękowania dla rodziców. Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców.

     Drugą część uroczystości uświetnili uczniowie klasy ósmej i trzeciej gimnazjum, którzy przygotowali specjalną Akademię Szkolną na której oficjalnie pożegnali się z Panią Dyrektor, nauczycielami, pracownikami szkoły, z młodszymi kolegami i koleżankami oraz z murami dobrze znanej sobie szkoły. Natomiast uczniowie z klasy siódmej  przepięknie pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki wręczając im pamiątkowe medale, życząc im samych sukcesów w dalszym życiu.

     Tak więc kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, chwilami było zabawnie jednak każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiące. Życzymy więc wszystkim udanych wakacji, a tym którzy skończyli naukę w naszej Szkole Podstawowej, życzymy owocnych sukcesów w dalszej edukacji.

 

Zapraszamy do GALERII