Start
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18
Pasowanie na ucznia
Pasowanie na ucznia 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW SZKOLNYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁAŻKU

 

 

     Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam następujący harmonogram odbioru świadectw promocyjnych oraz ukończenia szkoły.

ZADBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM – podczas odbioru świadectw uczniowie przychodzą pojedynczo w MASECZKACH zakrywających USTA oraz NOS i ze swoim DŁUGOPISEM do podpisu dokumentów.

Zasady i harmonogram odbioru świadectw

1. Świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły zostaną rozdane 26.06.2020 r.

2. Odbiór świadectwa będzie możliwy po dokonaniu zwrotu wszystkich wypożyczonych z biblioteki książek.

3. Rodzice zobowiązani są w tym dniu  zapewnić dowóz dziecka do szkoły i bezpieczny powrót do domu ze szkoły.

4. Ze względów bezpieczeństwa rodzice ucznia nie powinni wchodzić do szkoły. Wskazane jest aby oczekiwali na dzieci zachowując bezpieczne odległości poza budynkiem szkoły. Z wyjątkiem sytuacji kiedy to rodzic  odbiera świadectwo w imieniu ucznia.

5. Wychowawcy klas przekażą   uczniom  lub rodzicom świadectwa według harmonogramu przedstawionego poniżej.

6. Uczeń, rodzic  wchodzi do szkoły (konieczna jest maseczka, rękawiczki), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników  szkoły oraz innych uczniów (co najmniej 2 metry). 

7. W czasie pobytu w sali uczeń ma obowiązek   zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą lub materiałem.

8. Uczniowie przestrzegają zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, zachowują w sali odpowiednią odległość od siebie (1,5 m.).

9. Wychowawca przekazuje świadectwo  zachowując odległość, nie podając rąk. Wszystkie czynności wykonuje w maseczce i rękawiczkach.

10. Wszytkie czynności związane z przekazaniem  świadectw muszą odbyć się w jak najkrótszym czasie  bez przemówień, wystąpień i zbędnych ceremonii.

11. Po opuszczeniu budynku szkoły uczniowie nie mogą gromadzić się na jej terenie. Wychodzą głównymi drzwiami pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów lub za zgodą rodziców samodzielnie wracają do domu.

12. W przypadku uczniów klas ósmych do szkoły może wejść maksymalnie trzech rodziców reprezentujących radę rodziców zachowując środki bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki).

13. Uczniowie starają się nie dotykać klamek, ścian oraz innych przedmiotów w budynku szkoły. Wręczanie świadectw odbędzie się na stojąco.

     KLASA

     GODZINA          ODBIORU       ŚWIADECTW

          MIEJSCE
         ODBIORU                    ŚWIADECTW 

        0 - I

      9 00 – 9 30

            Sala nr 2

       II - III

     9 30 – 10 00

            Sala nr 2

       V - VI

    10 00 – 10 30

      Świetlica szkolna

          VII

    10 30 – 10 50

     Świetlica szkolna

         VIII

    11 00 – 11 30

     Świetlica szkolna

 

14. Odebrać świadectwo może tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

15. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych uczeń nie będzie mógł odebrać świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego – 26. 06. 2020 r., będzie mógł je odebrać w późniejszym czasie do 01. 09. 2020 r.

 


Logowanie

Kalendarz

No event in the calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31