Samorząd szkolny

 SAMORZĄD SZKOLNY

 

   Wszyscy uczniowie szkoły tworzą samorząd uczniowski. Oczywiście trudno, aby wszyscy uczniowie organizowali działalność samorządu. Z tego powodu dokonuje się wyboru władz w postaci zarządu. Samorząd uczniowski działa na podstawie regulaminu, który określa skład władz samorządu, ich uprawnienia i sposób podejmowania decyzji. Częścią samorządu uczniowskiego jest samorząd klasowy. Składa się z przewodniczącego, zastępcy i skarbnika wybieranych przez całą klasę.

Kompetencje samorządu uczniowskiego:

  • Prawo do przedstawiania organom szkoły wniosków i opinii dotyczących spraw związanych z jej działalnością.
  • Prawo do zapoznania się z programem nauczania (jego treścią, celem i wymaganiami).
  • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań.
  • Prawo organizowania w porozumieniu z dyrektorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
  • Prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu (wybory).

Skład zarządu samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Przewodniczący szkoły – Aleksander Białoń             klasa  VIII 

Z-ca przewodniczącego – Jakub Jakubaszek       klasa VIII

Skarbnik – Jakub Tylus             klasa VIII 

Opiekun samorządu– p. Jan Pastucha.

Logowanie

Kalendarz

No event in the calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31