Biblioteka

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA

 BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁAŻKU

na czas trwania pandemii COVID-19

      Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

Postanowienia ogólne:

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w maseczce i rękawiczkach.
 1. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 1. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy.
 1. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 1. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli. którzy chcą skorzystać z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników i zgodne z harmonogramem konsultacji udostępnionym wszystkim uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom na stronie głównej szkoły.
 1. Wypożyczenia książek odbywają się w dniach pracy biblioteki szkolnej zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie głównej szkoły i ustalonymi procedurami bezpieczeństwa.
 1. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych:

 1. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie od 15 do19 czerwca 2020 r.  Uczniowie i rodzice zostaną poinformowani, w który dzień i na którą godzinę mają przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
 1. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 2. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, z dołączoną płytą CD -język obcy, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 3. Zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczania uczeń lub rodzic kieruje do nauczyciela bibliotekarza telefoniczne.
 4. Podręczniki zapakowane w zabezpieczonych reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, liczba sztuk podręczników w reklamówce . Podręczniki przynoszone są do szkoły - biblioteka, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez bibliotekarza.
 5. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 7. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat na którym leżały książki.
 8. Przyjęte książki będą odłożone do pudła w innym pomieszczeniu i poddane kwarantannie.
 9. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

                             Dyrektor szkoły                                                                                                                                                 Bibliotekarz

                             Bożena Jaworska                                                                                                                                             Monika Studzińska


     Biblioteka ZS w Błażku jest miejscem, do którego chętnie uczęszczają uczniowie przed lekcjami, na przerwach i po lekcjach. Księgozbiór biblioteczny jest uzupełniony i dostosowany do potrzeb i upodobań czytelniczych uczniów. Biblioteka szkolna jest także miejscem gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i prezentować swoje osiągnięcia. W tym celu organizowane są konkursy: recytatorski, czytelniczy i plastyczny. Ważnym wydarzeniem w życiu Biblioteki Szkolnej jest uroczystość Pasowania na Czytelnika uczniów klasy pierwszej. Uroczystość tę przygotowują uczniowie kl. IV pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza Marty Sokół.

     W bibliotece Szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Zadaniem Centrum Bibliotecznego jest korzystanie z informacji internetowych oraz informacji zawartych w Powszechnej Encyklopedii PWN i słownikach. Uczniowie i nauczyciele mogą również korzystać z komputerów znajdujących się w ICM. Cieszy się ono bardzo dużym zainteresowaniem gdyż w znaczący sposób usprawnia naukę, pracę i rozrywkę po zajęciach dydaktycznych.

Nasza biblioteka, to miejsce dla każdego.

Nigdy nie spodka Cię tutaj nic złego.

Jest tu nasza pani oraz komputery.

Możesz z nich korzystać bez żadnej afery.

Logowanie

Kalendarz

No event in the calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31